strength-freewight

 • Date
  July 23, 2020
 • Date
  July 23, 2020
 • Date
  July 23, 2020
 • Date
  July 23, 2020
 • Date
  July 23, 2020
 • Date
  July 23, 2020
 • Date
  July 22, 2020
  NFI-343 OLYMPIC BENCH เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก NORTH FITNESS NFI-343 ความยาว: 1,730 มม. ความกว้าง: 1,780 มม. ความสูง: 1,220 มม. น้ำหนักเครื่อง: 65 กก. คุณลักษณะ > เบาะหุ้มด้วยหนังคุณภาพดี ป้องกันการขีดข่วน และฉีกขาด > โครงเหล็กพ้นด้วยอีพ็อกซี่ […]
 • Date
  June 24, 2018
  • ขนาดเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) 114x117x150 ซม. • ขนาดเหล็กหนา 3 มม. • น้ำหนักเครื่อง 177 กก. • แผ่นน้ำหนัก 65 กก. • เบาะหุ้มด้วยหนังคุณภาพดี ป้องกันการขีดข่วนและฉีกขาด • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอีพ็อกซี่ 2 ชั้น อย่างดีทนต่อการใช้งานไม่เป็นสนิม • […]
 • Date
  June 24, 2018
  • ขนาดเครื่อง (ยาวxกว้างxสูง) 145x140x168 ซม. • ขนาดเหล็กหนา 3 มม. • น้ำหนักเครื่อง 244 กก. • แผ่นน้ำหนัก 100 กก. • เบาะหุ้มด้วยหนังคุณภาพดี ป้องกันการขีดข่วนและฉีกขาด • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอีพ็อกซี่ 2 ชั้น อย่างดี ทนต่อการใช้งานไม่เป็นสนิม […]